najgorsze wady

najgorsze wady u ludzi, spóźnialstwo, polaczkowatość