czy studia są potrzebne

studia potrzebne czy nie?